• Slide1
  • Slide2
  • Slide3

Digitale Fartskrivere

Lær mere om Digitale Fartskrivere

Digitale Fartskrivere

Digitale Fartskrivere

VDO's digitale tachograf DTCO 1381, release 3.0 er her nu!
Den nye DTCO 1381, release 3.0 fra VDO, er udviklet i henhold til de krav markedet har efterspurgt.
Takket være den nye arkitektur og optimeret design, er DTCO® 3.0 blevet mere kraftfuld med langt mindre strømforbrug.

Det nye design gør betjeningen af kontrolapparatet endnu nemmere. For eksempel er direkte sollys ikke længere en udfordring for det nye negative display.

Chaufføren kan nu drage nytte af hurtigere bearbejdning ved 2-mands betjening, mulighed for manuelle registreringer via apps samt få en advarsel 2 minutter før hans 45 minutters pause udløber

Læs mere om DTCO 3.0 her:
DTCO 1381, release 3.0 datablad


Kienzle/VDO har udviklet og produceret fartskrivere i mere end 90 år!

Med indførelsen af motoriserede køretøjer for godstransport, og et hastigt øgende antal køretøjer, kom også ønsket om nøjagtig hastighedsmåling. Det stod tidlig klart at man ønskede et instrument som registrerede hastigheden over en 24 timers periode. Efter mange års udviklingsarbejde kom det første apparat, Autographen for nyttekøretøjer fra Kienzle, på markedet. Den registrerede tidsrigtig antal kørte kilometer og køre- og stoptider på en diagramskive. De første serieproducerede fartskrivere kom på markedet omkring 1936, men det store gennembrud for brug af fartskrivere kom tidligt i 50'erne da genopbygningen af Europa efter krigen førte til stigende trafikktæthed og ulykker med nyttekøretøjer. Derfor blev lovgivningsmæssige forskrifter udstedt og fartskriveren taget i brug som et teknisk hjælpemiddel til kontrol af arbejdstiden.

Digital fartskriver blev indført på alle fartskriverpligtige køretøjer i Europa fra 1. maj 2006.

Digital fartskriver
EU besluttede allerede 24. september 1998 at indføre brugen af digital fartskriver. Rådets forordning (EØF) 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og bilag 1B, R. fordr. 1360/2002 omhandlende de tekniske specifikationer for det digitale kontrolapparat.

Digital fartskriver blev indført på alle fartskriverpligtige køretøjer i Europa fra 1. maj 2006. Alle nye køretøjer, som bliver taget i brug for første gang efter denne dato, og som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal have installeret et digitalt kontrolapparat.

Hensigten med digital fartskriver
Hensigten med digital fartskriver er at forenkle brugen af fartskrivere, hindre fusk og manipuleringer og sikre at reglerne for køre- og hviletid følges. Det bidrager til øget trafiksikkerhed, forbedrer chaufførens arbejdsmiljø, og skaber lige forhold for konkurrence mellem virksomheder i branchen.

Digitalt fartskriversystem
Digitalt fartskriversystem består af den digitale fartskriver, impulsgiver (bevægelsessensor) og fartskriverkort. Den digitale fartskriver er på størrelse med en bilradio, og placeres nær chaufføren. Den kan være integreret i instrumentpanelet eller monteret over forruden. Impulsgiveren er monteret på/i gearkassen. Den digitale fartskriver og impulsgiver kommunikerer med hinanden. Hvis det er brud eller fejl på signalerne fra impulsgiveren vil dette opdages og registreres i den digitale fartskriver. Den digitale fartskriver og impulsgiveren er ”parret”, signalerne mellem dem bliver krypteret. Til det digitale fartskriversystemet hører også 4 forskellige fartskriverkort. Forskellige typer information lagres på chaufførens personlige kort og i den digitale fartskivers hukommelse. Den digitale fartskriver indsamler og lagrer data via impulsgiveren i køretøjet.

Det fire typer fartskriverkort er:
Chaufførkort (personlig kort)
Virksomhedskort (firma)
Kontrolkort (myndigheder)
Værkstedskort (godkendt mekaniker/værksted)

De forskellige fartskriverkort giver forskellige information fra fartskriversystemet. I chaufførkortet lagres data som gælder chaufføren. Chaufførkortet kan kontrolleres af myndighederne ved at de benytter et kontrolkort. Virksomhedsskortet bruges for at beskytte firmaoplysninger i fartskriveren og for at få data ud fra fartskriveren. Fartskriverens data kan overføres til transportvirksomheden ved hjælp af virksomhedskortet og en Downloadkey eller automatisk og trådløst via DLD. Værkstedkortet bruges af de godkendte fartskriverværksteder for installation og kalibrering af de digitale fartskrivere.

Brug af digital fartskriver
Fartskriveren registrerer køretøjets aktiviteter. Regler om krav til montering af og brug af fartskriveren er givet i EU- Rådsforordninger. Chauffører som kører køretøj med digital fartskriver skal have et chaufførkort. Før kørsels start sættes førerkortet ind i kortslids 1 på fartskriveren. Læs mere om brugervejledninger under tilbehør.

Læs mere på Politiets hjemmeside om:

Generel information om tunge køretøjer, politi.dk

Færdselsstyrelsens hjemmeside

Download udstyr

Download udstyr

Automatisk download - DLD®DLD® er en GPRS baseret kommunikationsenhed som modtager og sender data fra den digitale fartskriver DTCO 1381.

Fordele ved løsningen:

- Tids- og omkostningsbesparende da man reducerer brugen af ressourcer
- Automatisk proces gør at man slipper for manuelle opgaver som let kan blive glemt
- Datamængderne er små, man kan hente data hver dag hvis ønskeligt, og man har da adgang til ”friske” data som også kan benyttes i ressource planlægningen.
- Løsningen er mærkeuafhængig, og man kan flytte DLD® enheden med sig når man udskifter et køretøj.

Download Brochure

DLK Pro Download KeyIntelligent og enkel download og arkivering.

DLK Pro Download Key er en praktisk løsning for download, arkivering og behandling af data - alt i en og samme enhed. Med Download Key kan digitale fartskrivere og førerkortdata hentes hurtigt og effektivt, overføres, bearbejdes og arkiveres på din PC/system.

Download Key er ikke et værktøj for at se på de hentede data; til dette skal der anvendes ekstra software (se TIS-Web eller TIS-Compact).

Download Brochure

DLK Pro TIS-CompactMed indbygget kortlæser for enkel arkivering og analyse.

DLK Pro TIS-Compact er en praktisk løsning for hentning, arkivering og behandling af data - alt i en og samme enhed. Med DLK Pro TIS-Compact kan digitale fartskrivere og førerkortdata hentes hurtigt og effektivt, overføres til bearbejdning og arkiveres på din PC ved hjælp af programmet som er installeret i enheden. Den integrerede førerkortlæser gør at du kan hente førerkortdata direkte på enheden.

DLK Pro TIS-Compact er en overføringsenhed som sammen med et virksomhedskort gør det muligt at hente information om køretøjet, som er lagret i fartskriveren.

(Egner sig for til virksomheder med mindre end 5 køretøjer/10 chauffører)

Download Brochure

Downloadterminal llDownloadterminal ll er en fritstående løsning til at hente data fra førerkort og Downloadkeys. Terminalen kan vise informationen på farveskærmen.

Download Brochure

Tilbehør til digital fartskriver

Tilbehør til digital fartskriver

Printerpapir for digital fartskriver
Printerpapir, papirruller for digital fartskriver, leveres i æsker med 3 ruller a 8 m. Passer til alle typer digitale fartskrivere. Papiret skal som diagramskiver være godkendt til fartskrivertypen. Papirrullerne fra VDO har speciel overfladebeskyttelse som gør dem mere modstansdygtige.

Se vores datablad her

Rensekort og klude
Fartskriverkortenes- og kortlæserens kontaktflader skal være rene for at informationen skal kunne overføres korrekt. Erfaringer har vist at beskidte kort/kortlæsere oftest er anledningen til fejl opstået i fartskriveren. Rensekort og klude leveres i forskellige pakker, kontakt os for mere information!

Brugervejledning
VDO's originale brugervejledning for seneste version kan leveres. Vejledningen giver et indblik i alle sider ved brugen af digital fartskriver, den er detaljeret og på ca. 125 sider.

Guides

Guides

Hent her vejledninger til dit digitale kontrol apparat.

VDO Counter vejledningVDO Counter Vejledning

Indtastning af start landVejledning DTCO Startland