• Slide1
  • Slide2
  • Slide3

Analoge Fartskrivere

Se vores Analoge Fartskrivere

Analoge Fartskrivere

Analoge Fartskrivere

Kienzle/VDO har udviklet og produceret fartskrivere i mere end 90 år!

Med indførelsen af motoriserede køretøjer for godstransport, og et hastigt øgende antal køretøjer, kom også ønsket om nøjagtig hastighedsmåling. Det stod tidlig klart at man ønskede et instrument som registrerede hastigheden over en 24 timers periode. Efter mange års udviklingsarbejde kom det første apparat, Autographen for nyttekøretøjer fra Kienzle, på markedet. Den registrerede tidsrigtig antal kørte kilometer og køre- og stoptider på en diagramskive. De første serieproducerede fartskrivere kom på markedet omkring 1936, men det store gennembrud for brug af fartskrivere kom tidligt i 50'erne da genopbygningen af Europa efter krigen førte til stigende trafikktæthed og ulykker med nyttekøretøjer. Derfor blev lovgivningsmæssige forskrifter udstedt og fartskriveren taget i brug som et teknisk hjælpemiddel til kontrol af arbejdstiden.

Analoge fartskrivere

EU-godkendte analoge fartskriver findes endnu i et stort antal på det danske og europæiske marked. De analoge fartskrivere registrerer køre- og hviletiden samt andre aktiviteter på en diagramskive. Føreren af køretøjet og eventuelt medkører må udfylde og anvende en diagramskive i den analoge fartskriver før kørslen starter

Fartskriver type 1318Fartskriver type 1318 har været på markedet siden 1984, har forkortelsen KTCO. Den registrerer køretid automatisk og har selvdiagnose som viser fejl ved spændingsbrud eller brud på giversignal. Fartskriver 1318 har været markedsleder i mange år og findes i alle typer nyttekøretøjer og busser. Fartskriver 1318 er leveret i mange versioner tilpasset krav til køretøjer og specialudstyr.

Fartskriver type 1319Fartskriver type 1319 har været på markedet siden 1992, har forkortelsen FTCO. Fartskriver FTCO 1319 monteres som en integreret komponent i instrumentbrættet på køretøjet. Fartskriveren kan ikke lukkes op som tidligere modeller men diagramskiverne lægges i spalten i fartskriverens front. Dette er en automatik fartskriver med mange tekniske finesser. Fartskriver 1319 er blevet installeret specielt i køretøjer fra Mercedes Benz, Neoplan og Volkswagen.

Fartskriver type MTCO 1324Fartskriver type MTCO 1324 har været på markedet siden 1998, har forkortelsen MTCO. Med fartskriveren MTCO 1324 har vi fået opdelt instrumenterne, speedometer er visningsinstrument og fartskriver MTCO 1324 er registreringsenheden. Med fartskriver MTCO 1324 blev forberedelsen til digital fartskriver lagt og der blev taget i brug ny impulsgiver teknologi med krypterede data. Diagramskiverne lægges i en skuffe og synkroniseres automatisk med fartskriverens ur.

Tilbehør

Tilbehør

Diagramskiven - Bruges til analoge fartskrivere.Bestilling af diagramskiver
Der er krav om korrekt diagramskive til din fartskrivertype. De meste brugte typer er:
125 - EC 4K 125 km/t
100 - EC 4K 100 km/t
140 - EC 4K 140 km/t
180 - EC 4B 180 km/t
Diagramskiver leveres i æsker med 100 diagramskiver. Karton indeholder 60 æsker.

Flere typer end oplyst her kan leveres. Kontakt os ved bestilling samt for mere information.

Rigtig diagramskive til EU-fartskriveren
Der skal bruges godkendt diagramskive til EU-fartskriveren. Det er vigtigt at godkendelses-nummeret er korrekt og at pålydende hastighed stemmer overens med diagramskiven og fartskriveren. På fartskriverens typeskilt finder du fartskriverens “e-mærkning”, f.eks. ”e1-40". Denne “e-mærkning” skal du også kunne finde på diagramskiven. Herudover skal diagramskivens pålydende hastighed være samme som fartskriverens hastighed.